Google

ponedjeljak, 8. listopada 2007.

TURIZAM U SISKU

Turizam
Grad Sisak svoju privlačnost zahvaljuje smještaju na sutoku triju rijeka, Kupe, Save i Odre, koje meandriraju njegovim središtem, pružajući uz svoje obale, bogate zelenilom, ugodne prostore za šetnje i rekreaciju.

Njegova povijest koja seže u vrijeme od više od 2 tisuće godina, njezini tragovi i ostaci ugrađeni u temelje samog grada, prezentirana arheološkim nalazištima i izložbama u muzejskim prostorima, budi dodatno zanimanje svakog putnika namjernika.

Sisačka srednjovjekovna utvrda, smještena na samom utoku rijeke Kupe u Savu, uz čije su postojanje vezani burni ratovi s Turcima, jedan je od najočuvanijih fortifikacijskih objekata na našim prostorima. Zanimljiva kao spomenik prošlosti, interesantna po svom izgledu i smještaju na riječnim obalama, okružena prostranim livadama, omiljeno je izletište Siščana, ali i nezaobilazno mjesto obilaska svakog onog koga put nanese u Sisak.Prolazeći bližom okolicom Siska, nemoguće je ne zamijetiti raritetnu ruralnu arhitekturu čije su glavno obilježje drvene kuće, specifičnog oblika i načina gradnje, od kojih neke svoju starost bilježe u više od stotinu godina.

Park prirode Lonjsko polje, kao nedirnuti kutak prirode u samoj blizini grada, predstavlja najznačajniji turistički resurs, destinaciju koja bi trebala biti nezaobilazna ne samo na turističkoj karti Siska već i na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske. Njegov značaj za grad, ali i širu regiju valoriziran je Master planom razvoja turizma. Kao park prirode i ornitološki rezervat pruža nebrojene mogućnosti turističke ponude od lovnog turizma, plovidbe riječnim brodom od Zagreba do Lonje, europskog sela roda Čigoć(ubaciti neku fotku s rodama), razgledavanje i boravljenje na etno lokalitetima, razgledavanje tradicijskog graditeljstva i susret sa gotovo izumrlim starim zanatima kao što ">

su tkanje i lončarenje, upoznavanje s narodnim običajima posavsko-pokupskog kraja i sve to uz uživanje u originalnoj gastro ponudi. Lonjsko polje je mjesto na kojemu ljubitelji prirode mogu pronaći i vidjeti autohtone biljne i životinjske vrste i jedno od najvećih prirodnih mrjestilišta šarana.

Sustavnim i marketinškim pristupom razvoju turizma, uvažavajući suvremene znanstvene podloge, te uključujući sve sastavnice života, od lokalne zajednice do potencijalno zainteresiranih institucija i poduzetnika, grad u suradnji s Turističkom zajednicom (link), nastoji podržati originalno osmišljene turističke projekte koji će znatno doprinijeti razvoju gospodarstva. To svakako podrazumijeva sustavan pristup razvijanja turističkih objekata koji se trebaju kretati u rasponu od hotelskog smještaja za zahtjevnije goste do poticanja razvoja kvalitetnog seoskog turizma.
Nema komentara: